FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति विवरणको खाम बाहिर लेख्ने विवरण ८१/८२ 07/16/2024 - 14:49 PDF icon खामको बाहिर लेख्ने विवरण.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ! ८१/८२ 07/16/2024 - 14:47
आइरन फोलिक एसिड (IFA Tablet) वितरण गर्ने सम्बन्धमा । ८०/८१ 07/15/2024 - 15:27 PDF icon आइरन फोलिक एसिड (IFA Tablet) वितरण गर्ने सम्बन्धमा ।.pdf
गाउँपालिका सहजकर्ता शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका लागि दरखास्त फाराम र प्रवेश पत्र ८०/८१ 07/15/2024 - 11:13 PDF icon दरखास्त फाराम.pdf, PDF icon प्रवेश पत्र.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम ८०/८१ 07/15/2024 - 11:11 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ८०/८१ 07/15/2024 - 11:02 PDF icon सम्पत्ति विवरण.pdf
एक्साभेटर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf ७५/७६ 07/15/2024 - 00:07 PDF icon एक्साभेटर सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
गाउँपालिका सहजकर्ता शिक्षक तथा कर्मचारी आन्तरिक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ! ८०/८१ 07/12/2024 - 11:48 PDF icon गाउँपालिका सहजकर्ता शिक्षक तथा कर्मचारी आन्तरिक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ! १.pdf
दिवा खाजा व्यवस्थापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ! ८०/८१ 07/10/2024 - 22:49 PDF icon दिवा खाजा व्यवस्थापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !.pdf
लेकम गाउँपालिका, दार्चुला || Lekam Rural Municipality || Documentary|| 07/09/2024 - 14:08

Pages