पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
परमानन्द जोशी अध्यक्ष
श्री महेन्द्रराज जोशी लेकम गाउपालिका प्रवक्ता
दौलत सिह साउद १ नम्बर वडा अध्यक्ष
भवान सिह धामी २ नम्बर वडा अध्यक्ष
राजेन्द्र प्रसाद जाेशी ३ नम्बर वडा अध्यक्ष
दिपेन्द्र प्रसाद जाेशी ५ नम्बर वडा अध्यक्ष
कमलापति मिश्र ६ नम्बर वडा अध्यक्ष
राम सिह विष्ट वडा सदस्य
गाेपाल सिह कार्की वडा सदस्य
रेवति विष्ट कार्यपालिका सदस्य
गाेविन्द राम वादि कार्यपालिका सदस्य
तुलसि पन्त कार्यपालिका सदस्य
हिरा कामी कार्यपालिका सदस्य
भागरति पाल कार्यपालिका सदस्य
ईश्वरि बाेहरा कार्यपालिका सदस्य
श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11