सूचना तथा समाचार

लेकम गाउपालिकाको JCB खरिद

लेकम गाँउपालिकाले अाफ्नाे लगानीमा अाफनाे गाँउ पालिकामा सडक पुयाउन  र सडक  विस्तार गर्न JCB खरिद गरेको छ /

Pages

श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11