बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लेकम गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०

८०/८१ 12/27/2023 - 13:04 PDF icon लेकम गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/25/2023 - 21:50 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८०।०८१.pdf

लेकम गाउँपालिकाको आ.व.२०८०।०८१ को बार्षिक बजेट तथा आय व्ययको अनुमान

७९-८० 06/25/2023 - 21:07 PDF icon bajet.pdf

लेकम गाउँपालिकाको स्विकृत दरबन्दी ।

७९-८० 05/23/2023 - 16:28 PDF icon Image.pdf

लेकम गाउँपालिकाकाे आ.व.२०७९/०८० काे वार्षिक आय व्ययकाे अनुमान तथा बजेट

७९-८० 08/16/2022 - 21:22 PDF icon अध्यक्ष ज्युबाट स्विकृत बजेट.pdf

लेकम गाउँपालिकाको लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनिति २०७९

७९-८० 07/05/2022 - 11:01 PDF icon लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीति.pdf

आ.व.२०७९/०८० को लेकम गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 07/01/2022 - 12:11 PDF icon निती तथा कार्यक्रम २०७९।०८०.pdf

लेकम गाउँपालिकाको आ.व.२०७८/०७९ को बजेट ।

७७/७८ 10/25/2021 - 11:56 PDF icon SuTRA स्विकृत बजेट आव २०७८।०७९.pdf

लेकम गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८

७७/७८ 07/04/2021 - 12:31 PDF icon लेकम गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf

लेकम गाउँपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को नीती तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/04/2021 - 12:28 PDF icon निती तथा कार्यक्रम २०७८।०७९.pdf

Pages

श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11