जनप्रतिनिधिहरुको गाउँपालिका स्तरिय ICT तालिममा गा पा अध्यक्ष श्री परमानन्द ज्यु लाई प्रमाण पत्र वितरण गर्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज उपाध्याय ।

आर्थिक वर्ष:

श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11