"धान उत्पादनमा बृदि ,राष्टको समृदि " भन्ने नाराका साथ लेकम गाउपालिकाले मनाएको १५ औ राष्टिय धान वाली दिवस .

आर्थिक वर्ष:

श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11