सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उज्यालो लेकम विधुतिकरण लेकम भरी बोलपत्र सुचना ।

७७/७८ 02/12/2021 - 10:46 PDF icon Image.pdf

Supply and Delivery of Sanitary pad Sealed Quatation

७७/७८ 02/12/2021 - 10:45 PDF icon Image (2).pdf

देथली पिर्तोली अम्कुर सडकको बोलपत्र सुचना

७७/७८ 02/12/2021 - 10:43 PDF icon dethali.pdf

सम्झौता गर्न आउने बाँरे ।

७७/७८ 01/25/2021 - 14:12 PDF icon pdf.pdf

बोलपत्र छनौट नभएको बाँरे ।

७६/७७ 06/21/2020 - 14:06 PDF icon Bolpatra.pdf

INVITATION FOR SEALED QUOTATION.

७६/७७ 06/16/2020 - 16:15 PDF icon LRM.pdf

खाद्य सामाग्री उपलब्ध गराउन इच्छुक आपुर्तीकर्ताहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।

७६/७७ 04/26/2020 - 17:54 PDF icon prastab.pdf

Invitation for bid लेकम गाउँपालिका ।

७६/७७ 04/07/2020 - 16:26 PDF icon scan.pdf

रोडको structure निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सुचना ।

७६/७७ 03/31/2020 - 22:42 PDF icon construction.pdf

विविध बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना ।

७६/७७ 03/31/2020 - 22:27 PDF icon ओम.pdf

Pages

श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11