सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for bid लेकम गाउँपालिका ।

७६/७७ 04/07/2020 - 16:26 PDF icon scan.pdf

रोडको structure निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सुचना ।

७६/७७ 03/31/2020 - 22:42 PDF icon construction.pdf

विविध बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना ।

७६/७७ 03/31/2020 - 22:27 PDF icon ओम.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना ।

७६/७७ 03/31/2020 - 22:25 PDF icon FB_IMG_15850526992672017.pdf

छनौट भएका प्रस्तावदाताहरुको आशय पत्र सम्बन्धि सुचना ।

७५/७६ 05/08/2019 - 15:39 PDF icon डिपिआरको फाइनल सूचना.PDF

सडकको DPR को लागी उत्तिर्ण प्राविधिक प्रस्तावदाताहरुको सुचना ।

७५/७६ 05/06/2019 - 09:27 PDF icon DPR suchana.PDF

LRM-04/05/06/2075-076 प्रस्तावको प्राविधिक मुल्याकंनको नतिजा रद्द सम्बन्धमा ।

७५/७६ 05/03/2019 - 19:12 PDF icon File.PDF

LRM-06/075-76 Request for proposal.

७५/७६ 04/23/2019 - 14:36 PDF icon LRM 06.pdf

LRM-05/075-76 Request for proposal.

७५/७६ 04/23/2019 - 14:35 PDF icon LRM 05.pdf

LRM-04/075-76 Request for proposal.

७५/७६ 04/23/2019 - 14:30 PDF icon LRM 04.pdf

Pages

श्रोत स्वास्थ्यचौकी विधालय मन्दिर बन कार्यालय प्रहरी चौकी पशु सेवा केन्द्र कृषि सेवा केन्द्र अन्य
  6 47 13 1 2 4 2 11